Skip to main content

Pani adwokat Annika Jankowska

Rechtsanwältin Annika Jankowski

Pani adwokat Jankowska po zdaniu matury w 2007r. w Braunschweigu rozpoczęła studia prawnicze ze specjalizacją prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W okresie tym zatrudniona była w kancelarii notarialnej z międzynarodowymi zadaniami oraz w niemieckim parlamencie.

Pierwszy egzamin państwowy zdała w Berlinie w 2014r. i otrzymała dyplom prawniczy porównywalny z tytułem radcy prawnego.

Staż aplikancki odbyła jako prawnik w swoim rodzinnym mieście Braunschweig, który ukończyła w 2017r. otrzymując między innymi uprawnienia adwokackie. Na liste adwokacką została wpisana w roku 2018.

Już w okresie aplikacji pani Jankowska zaczeła interesować się adwokaturą.

Reprezentacja interesów klientów i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów daje jej dużą satysfakcję.

W szczególności prawo pracy, które jest ważną stroną naszego życia codziennego i ulega ciągłym zmianą związanym z technicznym rozwojem, doprowadziło do specjalizacji pani Jankowskiej w tym zakresie.

Pomożemy Państwu zarówno pracodawcom jak i pracobiorcom we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy, między innymi:

  • wszelkimi pytaniami związanymi z umową o pracę w szczegolności z otrzymaną naganą lub wypowiedzeniem oraz możliwościami odszkodowania
  • w sprawach związanych z wynagrodzeniem, nadgodzinami oraz urlopem macierzyńskim
  • umowami znoszącymi lub rozwiązującymi stan prawny
  • ustawami regulującymi strukturę przedsiębiorstw
  • porozumieniami zakładowymi
  • sporządzaniem planów społecznych, etc.

Znajomości języka:

Niemiecki (język ojczysty), Polski (język ojczysty), Angielski (biegły)

Rufen Sie uns an